Vanuit 50 inzichten uit de psychologie zijn deze “Mental Notes” ontstaan. Elk van deze 50 kaarten bespreekt kort 1 inzicht in het menselijk gedrag waarmee, binnen een brainstormsessie, fantastische ideeën kunnen worden ontwikkeld. Deze week bespreek ik het “Serial Position Effect”. Serial Position Effect, leuk om te weten Het is ...

Lees meer